Bodemsaneringen en R&P

R&P Milieutechniek is sinds 2008 gevestigd in Naaldwijk (Gemeente Westland) en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het uitvoeren van bodemsaneringen, het uitvoeren van milieuonderzoeken het herschikken en hergebruiken van grond en de realisering van civieltechnische projecten op kleine en grote schaal.


Om onze werkzaamheden naar volle tevredenheid van de klant te kunnen uitvoeren, werken wij samen met een aantal bedrijven uit de regio.

Samen met deze partners zijn wij bij veel projecten bij u in de buurt betrokken. U moet hierbij denken aan reconstructie/nieuwbouw in de glastuinbouw en voorbereidingen voor de wegenbouw, grondwerk en rioleringswerken bij woonwijken of industrie. Ons werkgebied omvat heel Nederland, waarbij wij onze pijlen richten op de Randstad. Buitenlandse projecten zijn in het relatief korte bestaan voltooid in Duitsland, België en UAE (Dubai).
 
Onze opdrachtgevers zijn overheden, provincie, gemeenten, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, bouwondernemingen en particulieren. Voor hen regelen wij de milieutechnische vraagstukken en uitvoering van voornamelijk bodemsaneringen. Tijdens deze projecten trachten wij de opdrachtgever te ontlasten door aanvragen van vergunningen en eventuele civiele werkzaamheden te combineren met de bodemsanering. Zo spelen wij in op de voortdurende zoektocht naar efficiëntere kostenbesparende werkmethoden.